home
HOME  » ONZE DOELEN

De Oever 

De samenleving stelt veel en complexe verwachtingen aan ouders en aan kinderen en jongeren. Af en toe dreigt voor sommige gezinnen de leefsituatie uit de hand te lopen en heeft het gezin nood aan extra steun. Wij zijn voor deze gezinnen een intensieve en tijdelijke ondersteuning. We zoeken samen met het kind, de jongere, het gezin en alle betrokkenen naar eigen krachten en mogelijkheden om de leefsituatie terug perspectief te geven.
Wij begeleiden 151 kinderen en jongeren en de mensen die voor hen belangrijk zijn. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar de juiste begeleidingformule op maat. We kunnen thuisbegeleiding combineren met maatzorg vanuit onze gespecialiseerde afdelingen in Hasselt, Houthalen, Heusden-Zolder en Genk.
vzw De Oever is erkend door de Vlaamse overheid (Agentschap Jongerenwelzijn). Wij zijn partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen en werken op doorverwijzing van de intersectorale toegangspoort, een jeugdrechtbank of door een van onze partners-toeleiders.

Getuigenis Natascha, 42 jaar

"Ik ben moeder van twee zonen en heb zelf heel wat gezondheidsklachten. Hierdoor heb ik niet altijd voldoende draagkracht om mijn kinderen alleen op te voeden. Mijn zonen Siemen (18) en Pieter (16) luisteren te weinig naar mij. Ze nemen geen initiatief in het huishouden. Hun tijd brengen ze vooral door achter de playstation en de computer. Bijgevolg besteden ze weinig aandacht aan hun schoolwerk. Zowel mijn partner als ik zelf slagen er niet in de kinderen te begrenzen met duidelijke regels en afspraken. Door de plaatsing van mijn jongste zoon hoop ik zelf wat ontlast te worden. Ik wil samen met jullie zoeken hoe hij stilaan zelfstandig kan worden en hoe hij zijn eigen verantwoordelijkheden kan nemen. Verder hoop ik met jullie hulp samen te zoeken welke regels en afspraken thuis gemaakt kunnen worden zodat ons samenleven voor iedereen opnieuw aangenaam wordt."

37851773