home
HOME  » ONZE DOELEN  » Wie kan bij ons terecht?

Voor kinderen en jongeren die een overzetje kunnen gebruiken. 

*Kinderen en jongeren: je bent tussen de 0 en de 18 jaar (eventueel verlengd tot 21 jaar)

Als kind of jongere moet je groeien, letterlijk maar ook figuurlijk. Soms kom je situaties tegen die je groei beletten en je laten vastlopen. Je ouders of vrienden kunnen je, ondanks hun inzet, niet altijd helpen om deze situaties aan te pakken. Of je komt zonder ouders of begeleiders uit een vreemd land en bent op zoek naar iemand die je kan helpen om een plaats in onze samenleving te zoeken.
Professionele ondersteuning om terug vooruit te komen is dan welkom.

We kunnen je niet begeleiden als je:

  • een ernstige verslavingsproblematiek hebt
  • een ernstige psychiatrische problematiek hebt
  • een zware mentale handicap hebt
  • een meervoudige fysieke handicap hebt

Getuigenis Sabrina, 9 jaar

"Mijn ouders hebben het financieel moeilijk. Hierdoor is er veel ruzie in huis. Mijn papa kan soms erg agressief zijn.
De jeugdrechter heeft beslist dat het voor mij en mijn broers niet veilig is om thuis te wonen. Hij heeft daarom beslist dat we in De Oever moeten verblijven."

Getuigenis Hanne, 15 jaar

"De thuissituatie verloopt niet goed. Met mijn papa heb ik geen contact. Ik woon bij mijn mama en moet veel doen in
het huishouden. Dit is mij teveel. Ik kan dit niet meer dragen op mijn jonge leeftijd. Ik heb ervoor gekozen om naar een leefgroep te gaan."

Casus Eric, 18 jaar

Eric wordt toegewezen aan de dienst "Begeleid Zelfstandig Wonen". Bij de kennismaking geeft hij aan dat hij sporadisch een jointje rookt. Dit is volgens hem niet problematisch omdat hij enkel 's avonds rookt en dus niet op school of op zijn werk.
Een week later gaat de intake door om 11u 's morgens. Eric zit er ongeinteresseerd en met rode ogen bij. Hij werkt niet mee. Er kunnen geen doelstellingen geformuleerd worden en er wordt in overleg met de hulpverleners beslist om niet op te starten.

Voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken die nood hebben aan een maatje bij de opvoeding. 

*Ouder/opvoedingsverantwoordelijke van minstens 1 kind jonger dan 18 jaar

Opvoeden!

Iedereen die omgaat met een kind of een jongere bepaalt mee de opvoeding van dat kind. Als ouder sta je dus niet alleen in voor de opvoeding. Maar als ouder draag je wel de belangrijkste verantwoordelijkheid. Jij moet je kind telkens weer steunen, stimuleren en sturen. Dat is allemaal boeiend maar ook heel intens en niet altijd gemakkelijk.

Het is normaal dat je als ouder vragen hebt over de opvoeding van je kind. Iedereen twijfelt er wel eens aan of hij goed bezig is. Vaak kan je met je vragen en twijfels terecht bij familie, vrienden of buren. Maar ook zij weten niet altijd raad op complexe vragen. Soms dreigen die vragen uit te lopen tot een probleem. Je hebt dan professionele hulp nodig bv. van een CLB,
je huisarts, een CKG, Kind en Gezin, een opvoedingswinkel, algemeen welzijnswerk...

In sommige situaties monden die problemen uit in een crisis. Je kan de opvoeding niet meer alleen aan. Het is een noodzaak om tijdelijk een derde persoon in te schakelen. Zij ondersteunen je bij de opvoeding van je kinderen of nemen het tijdelijk van je over. In de Bijzondere Jeugdzorg noemen we zo een situatie "een moeilijke leefsituatie". Zware woorden voor een situatie waar je plots mee geconfronteerd kan worden.

Onze samenleving confronteert zowel ouders als kinderen/jongeren met vele eisen. De verwachtingen groeien aanzienlijk en het wordt moeilijk om al deze verwachtingen in te vullen. Soms ben je echt radeloos. Dan is het goed te weten dat je hulp kan krijgen, dat je niet alleen bent in een dergelijke situatie en dat er mensen zijn die je kunnen helpen. De Oever begeleidt deze gezinnen en jongeren.

 

Getuigenis Cindy, 31 jaar

"Ik weet niet meer hoe ik mijn zoon van 8 moet aanpakken. Hij luistert niet naar mij. Hij eet niet goed. Hij wil zijn huiswerk niet maken. Ik sta er alleen voor en heel vaak is er strijd."

Getuigenis Erika, 43 jaar

"Mijn vriendin en ik vormen een nieuw samengesteld gezin. Het loopt wel goed tussen haar twee kinderen en mijn twee jongste kinderen. Mijn oudste zoon van 17 vindt het allemaal veel moeilijker. Hij mist zijn privacy in dit grote gezin en het komt regelmatig tot slaande ruzie. Misschien kan hij onder begeleiding zelfstandig gaan wonen."

Getuigenis Petra, 33 jaar en mama van 2 kinderen

"Mijn man heeft me in de steek gelaten en nu zit ik met een hoop schulden die ik niet kan betalen. Mijn ex-man sloeg me regelmatig en heeft me op emotioneel vlak veel pijn gedaan. Ik zit in de put. Hierdoor kan ik mijn kinderen niet de zorg geven die ze nodig hebben. Ik heb geen energie om hen aandacht te geven, structuur te bieden, te helpen bij het huiswerk, kleren te kopen. Daarom heb ik hulp gezocht."

Getuigenis Veerle en Dirk, 35 en 36 jaar en ouders van Janne en Sofie

"Bij de start van de thuisbegeleiding hadden we zoveel zorgen aan ons hoofd dat we de kinderen een beetje uit het oog verloren. De school meldde dat het huiswerk niet in orde was, hun agenda vaak niet ondertekend was en de kinderen er niet verzorgd bij liepen. De thuisbegeleidster heeft samen met ons de diensten gezocht die ons op weg konden helpen met onze financiële problemen en huisvestingsproblemen. Toen we wisten dat er voor deze problemen een oplossing gezocht werd, kwamen de vragen rond de kinderen automatisch terug op de voorgrond.  We vinden het goed dat onze thuisbegeleidster ons niet alleen op weg helpt met de kinderen maar ook oog heeft voor andere problemen in huis. Onze begeleidster nam de tijd om ons ook daarin te steunen. We vinden het wel fijn dat ze het niet zomaar allemaal in onze plaats deed. Ze leerde ons hoe we die dingen zelf konden aanpakken en ze geloofde dat we het ook echt konden. Daardoor kunnen we nu, na het afronden van
de begeleiding, zelf onze weg wel vinden."

37851773