home
HOME  » ONZE DOELEN  » Wat willen we bereiken?

Missie en visie 

 Missie - waarom bestaan we?

De  Oever wil elk kind en elke jongere de kans geven zich optimaal te ontwikkelen.

We bieden een antwoord op zorgvragen van kinderen en jongeren die signalen geven dat hun ontwikkeling niet probleemloos verloopt.

 

Visie – waar willen we in 2021 staan?

Cliënten                De cliënt aan het stuur

We vertrouwen in de krachten van onze kinderen en jongeren, hun gezin en netwerk en werken samen met hen aan een positief traject. We kiezen voor een creatieve en stimulerende aanpak met de cliënt als belangrijkste vormgever.

Medewerkers        Doen waar je goed in bent

Passie en talent zijn onze drijfveren. We combineren ze op maat van elk kind en elke jongere. We zijn mee met de nieuwste tendensen in begeleiding en technologie. We bieden kansen tot ontwikkeling, engagement en betrokkenheid.

Partners               Samen sterk, iedereen wint

We bouwen rond elke cliënt een stevig netwerk uit van mensen in zijn persoonlijke omgeving, medewerkers van De Oever en partners. We vormen lerende netwerken met organisaties die samen met ons kunnen groeien.

Samenleving          De wereld verbeteren

De Oever is de referentie op vlak van het versterken van kinderen en jongeren die een zware persoonlijke rugzak meedragen. We zetten in op duurzame innovatie en nemen een signaalfunctie op naar het beleid.

Getuigenis Sabine, 36 jaar, thuisbegeleidster De Kering

"Mijn grootste motivatie om mijn werk als thuisbegeleidster te blijven doen is de mogelijkheid om mensen te zien "groeien". samen met de gezinnen ga ik op zoek naar hun krachten om de moeilijke situaties waarmee zij te kampen hebben zelf aan te pakken. Want ik geloof dat zij het echt kunnen."

Getuigenis Jonas, 12 jaar

"Toen ik in de laatste kleuterklas zat ,ben ik samen met mijn oudere broer naar De Oever gekomen. Ik had heel veel verdriet dat ik niet bij mijn mama kon zijn. Mijn papa kende ik op dat moment niet. Ik ging ook elk weekend naar mijn mama. Na een tijdje heb ik mijn papa leren kennen. Dat was niet gemakkelijk voor mij. Ik wou hem eigenlijk niet leren kennen. Laat mij toch gewoon bij mama gaan wonen!

Na 6 jaar heeft mijn leven een andere wending genomen. Samen met mijn begeleiding heb ik mijn papa beter leren kennen. Dit gebeurde op mijn tempo. Na verloop van tijd werd het duidelijk dat ik wel een toekomst had bij mijn papa. Volgend schooljaar zal ik naar het eerste middelbaar gaan. Dit is echter niet de enige grote stap! Ik zal dan ook bij mijn papa wonen!"

37851773