home
HOME  » ONZE DOELEN  » Wat willen we daarvoor doen?

10 strategische to do's 

 Strategische doelen – wat hebben we gerealiseerd in 2021?

1.    De cliënt kiest met onze ondersteuning welke hulp hij/zij nodig heeft. Hij/zij kan op ons rekenen om zijn plan samen te realiseren. De beleving van de cliënt is daarbij richtinggevend.

2.    Elke cliënt heeft een vaste trajectbegeleider die de cliënt nabij is en actief mee het hulpverleningstraject begeleidt en coördineert. Zo garanderen we zorgcontinuïteit en de focus op doelrealisatie.

3.    In al onze begeleidingen werken we actief aan mogelijkheden om onze partners, vrijwilligers, buurt en samenleving te betrekken. We tonen aan de samenleving hoe krachtig onze cliënten zijn.

4.    We hebben een gedragen, eigentijds en wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch concept en vertalen dit in goede praktijken. We doen wat we zeggen.

5.    Wij zijn een wendbare, regelluwe organisatie opgebouwd rond de hulpvraag van de cliënt. We voorzien in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing.

6.    Onze medewerkers beschikken over het nodige zelfleiderschap om hun talenten flexibel en op maat in te zetten. We voorzien actieve ondersteuning en individuele coaching voor iedere medewerker.

7.    We hebben multifunctionele campussen waar we diverse leef-, leer- en begeleidingsvormen aanbieden. We zijn laagdrempelig en bereikbaar. We zetten in op integratie in de samenleving.

8.    We worden erkend als expert in de jeugdzorg. We beschikken over een dynamisch en gestructureerd intersectoraal netwerk.

9.    We zijn sociaal ondernemend en onze financiën zijn gezond. We zetten onze kennis en expertise in om via projecten, sponsoring en dienstverleningsactiviteiten extra middelen te vergaren. Zo kunnen we eigen keuzes blijven maken.

10.  Iedereen in de organisatie weet welke resultaten hij/zij dient na te streven. We kunnen op elk moment onze kwaliteit aantonen.

Twee rode draden

·         We stimuleren een open en actiegerichte aanpak. Wees gerust ondernemend en creatief, experimenteren mag!

·         Met humor en plezier voeden we enthousiasme en goesting.

37851773