home
HOME  » WERKEN BIJ ONS

Grote werkgever binnen Jongerenwelzijn 

Wij zijn een grote werkgever binnen Jongerenwelzijn in Limburg. Wij stellen een 120-tal personeelsleden te werk.
Onze medewerkers hebben vooral een pedagogisch diploma zoals opvoeders, pedagogen, maatschappelijk assistenten, psychologen maar we hebben ook gespecialiseerde medewerkers in dienst die administratieve, logistieke en andere ondersteunende taken uitvoeren.

Een dynamische en groeiende organisatie 

Wij zijn een dynamische en groeiende organisatie.
Werken bij De Oever is kinderen/jongeren en hun gezin terug kansen geven om te groeien. Je werkt in een sterk maatschappelijke context die een weerspiegeling is van de maatschappij waarvan ook jij deel uit maakt. Je wordt steeds weer uitgedaagd door de grotere diversiteit en complexiteit van de hulpvragen.
We moeten dan ook voortdurend werk maken van vernieuwing in ons zorgaanbod:

  • In 2009 startte Fonto Nova, een nieuwe leefgroep voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.
  • In 2011 startte De Najade, een nieuwe leefgroep die aan de stijgende en specifieke vraag voor de zorg van kleuters en lagere schoolkinderen beantwoordt
  • In 2014 zijn we ingestapt in het experimenteel modulair kader, onze processen laten nu soepel schakelen binnen de organisatie toe
  • Vanaf januari 2015 zijn een deel van onze diensten rechtstreeks toegankelijk, waardoor we in een totaal nieuw maatschappelijk kader actief zijn

Op het vlak van interne personeelsverschuivingen naar een andere dienst zijn er regelmatig mogelijkheden en doorgroeikansen.

Werken bij De Oever is dus verrassend veelzijdig.

Een succesvolle en lerende organisatie 

Wij zijn een succesvolle en lerende organisatie die haar successen dankt aan bekwame, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers.
We hechten veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding van onze medewerkers. Er gaat veel aandacht naar inspraak, zowel in hun persoonlijke mogelijkheden als in de beleidsbeslissingen. Op die manier zijn we samen verantwoordelijk voor onze realisaties en successen en is er een grote mate van waardering.
We bieden een uitgebreid programma van vorming, training en opleiding aan. Zo willen we elke medewerker kansen geven om te leren en om hun professionele interesses en competenties verder te ontplooien.
Nieuwe medewerkers krijgen een speciaal opleidingstraject en een sterke individuele begeleiding.

Een respectvolle organisatie 

We zijn een respectvolle organisatie
We willen respectvol omgaan met onze cliënten en onze medewerkers.
We streven naar een goede work-lifebalance voor onze medewerkers en een zo groot mogelijke flexibiliteit in werktijdregelingen. We laten onze medewerkers graag genieten van sociale voordelen zoals tijdskredieten, loopbaanverminderingen...
We opteren voor een open en aangename werksfeer.
We verlonen volgens de wettelijk vastgelegde barema’s in een opkomende sector die werkzekerheid kan bieden.

37851773