Meer info over Jeugdzorg en Kinderrechten
Agentschap Jongerenwelzijn
Integrale Jeugdhulp
http://www.kinderrechten.be/

Websites van collega-organisaties in Limburg
Wiekslag
SintVincentius
Daidalos
Pieter Simenon
Jongerenwerking Don Bosco
De Steiger
Ons Kinderhuis
Jeugdtehuis
Pleegzorg Limburg

Voor ouders met opvoedingsvragen
www.opvoedingswinkelhasselt.be
www.opvoedingslijn.be
www.kindengezin.be
Oudernet
Groeimee

Voor kinderen en jongeren met vragen omtrent hun thuissituatie
www.awel.be
www.jac.be
Gratis advies aan jongeren over vanalles en nog wat
www.kindermishandeling.org
Een vertrouwenscentrum kindermishandeling gaat na of er sprake is van verwaarlozing van een kind, zonder dat daarom onmiddellijk het gerecht moet worden ingeschakeld.

Jongeren en ouderparticipatie binnen jeugdzorg
http://www.joplim.be/

Juridische bijstand

www.advocaat.be, klikken op juridische bijstand.
www.vmc.be/vreemdelingenrecht, wegwijs in het vreemdelingenrecht
www.fedasil.be, federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
www.dofi.fgov.be, federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, dienst vreemdelingenzaken
www.vluchtelingenwerk.be

Professionele partners
www.caw.be, centrum algemeen welzijnswerk
cgg Hasselt, centrum geestelijke gezondheidszorg
CKG's Limburg, centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
ocmw Hasselt, of zoek op internet "ocmw" en "je woonplaats"

www.steunpuntjeugdhulp.be
Afdeling jeugdwelzijn, provincie Limburg
www.onzerodedraad.be
Vlaams Welzijnsverbond
Katholieke Hogeschool Limburg