home
HOME  » ONS AANBOD

Het decreet Integrale Jeugdhulp voorziet voor elke situatie een gepaste hulpverleningsvorm (de zogenaamde ‘typemodules’ of een combinatie ervan).

De Oever biedt onderstaande hulpverleningsvormen (modules) aan:
 • Thuisbegeleiding (contextbegeleiding)
 • Begeleid zelfstandig wonen (contextbegeleiding in functie van autonoom  wonen)
 • Dagbegeleiding in groep (contextbegeleiding + dagbegeleiding in groep)
 • Verblijf (contextbegeleiding + verblijf)
 • Kortdurend crisisverblijf

Het voordeel van meerdere hulpvormen onder één dak te hebben, is dat we bij een wijzigende hulpvraag, in overleg met alle betrokkenen, kunnen overstappen van de ene hulpvorm naar de andere. Zo’n overstap noemen we schakelen.

37851773