home
HOME  » ONS AANBOD  » Begeleid zelfstandig wonen - De Kering en De Dijk

De Dijk BZW en De Kering BZW, wie zijn wij? 

Wij zijn twee diensten voor begeleid zelfstandig wonen (BZW), die elk 16 jongeren begeleiden:
- BZW de Kering: Hasselt
- BZW de Dijk: Heusden-Zolder

Wij helpen jongeren om een zelfstandig leven uit te bouwen.
Dit houdt in dat we jou helpen met:
- de zoektocht naar een eigen woning;
- alles wat er komt kijken bij het alleen wonen;
- het opbouwen van een eigen leven;
- …

Het team
Beide diensten bestaan uit:
- 1 coördinator
- 1 teamverantwoordelijke
- 3 begeleiders

Wie begeleiden wij? 

Leeftijd
Je bent tussen 17 en 18 jaar en hebt:
- een dossier bij het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of
- een dossier bij de Jeugdrechtbank.

Je bent ouder dan 18 jaar en hebt:
- een dossier bij het CBJ of
- een spijtprocedure* aangevraagd.

*Spijtprocedure = de mogelijkheid om de hulpverlening opnieuw op te starten:
- binnen de 6 maanden voor een BZW begeleiding;
- binnen de 3 maanden voor een andere hulpverleningsvorm.

Aantal
Elke dienst begeleidt 16 jongeren

Je kunt bij ons terecht als het volgende zich voordoet:
− Je kunt niet langer thuis of in de instelling blijven wonen.
− Je vraagt begeleiding in je stap naar alleen wonen.
Ook wanneer:
− Je met je vriend/vriendin samenwoont.
− Je een tienermoeder bent.
− Je een migrantenjongere bent.
− Je een Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarige (NBBM) bent.
We kunnen je niet begeleiden indien je een ernstige drugproblematiek hebt en/of wanneer we inschatten dat je psychische problemen (te) ernstig zijn bv zelfmoordgedachten.

Woonplaats
Je kunt bij ons terecht als je wil wonen in:
- het bestuurlijk arrondissement Hasselt kaart
= BZW de Kering;
- het bestuurlijk arrondissement Maaseik kaart
= BZW de Dijk,
Er zijn uitzonderingen mogelijk.

Verwachtingen
Om te kunnen starten met BZW verwachten wij dat je:
− over een minimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikt.
− verantwoordelijkheid wil nemen en kan dragen.
− een minimale motivatie toont om zelfstandig te worden.

Hoe werken wij? 

Persoonlijke begeleider
Als de begeleiding opstart, krijg je een vaste begeleider toegewezen. Deze komt één maal in de week bij je op bezoek. Samen met deze begeleider kijk je waarbij je hulp nodig hebt. We bieden hulpverlening op maat. Dit wil zeggen dat we rekening houden met jouw vraag, tempo, krachten en mogelijkheden. Jij hebt inspraak in de begeleiding. Alles wat we doen bespreken we samen met jou.
Dezelfde begeleider onderhoudt ook de contacten met je netwerk (= ouders, familie, vrienden,…), steeds in overleg met jou.

Domeinen van de begeleiding
We begeleiden je op de volgende domeinen:
− praktisch (woning, inkopen, onderhoud van je woning, …)
− administratie (OCMW, kinderbijslagkas, VDAB, ziekenfonds, …)
− financiën (verblijfssubsidie, eigen inkomsten, budgetplanning, …)
− dagbesteding (school, werk, ontspanning, vrije tijd, organiseren van je week, …)
− sociaal (relatie met ouders, vrienden, kennissen, …)
− emotioneel (hoe voel je je?, wat wil je veranderen?, waar heb je het moeilijk mee?, …)

Opstart
- We houden een kennismakingsgesprek met jou en je ouders/steunfiguren. We bekijken samen of een opstart haalbaar en wenselijk is.
- Indien je wilt en kan opstarten organiseren we een intakegesprek samen met je consulent. In dit gesprek zoeken we samen naar je hulpvragen, we formuleren doelstellingen en maken afspraken. De startdatum wordt bepaald.

Verslaggeving
Bij de start van de begeleiding maken we samen een handelingsplan. Hierin schetsen we je situatie en bepalen we de doelen voor het volgende half jaar. Elke 6 maanden maken we een evolutieverslag. Hierin schetsen we de evoluties en eventuele nieuwe doelstellingen.
Beide verslagen worden gemaakt in overleg met jou. Je mag dit verslag altijd lezen. De verslagen gaan enkel naar je consulent, zodat die op de hoogte blijft van je evolutie.

Privacy
De enigen die in zekere mate zicht hebben op je begeleiding zijn:
- Je begeleider
- Je ouders, indien je nog minderjarig bent volgen hun en jouw wettelijke rechten
- Je consulent
- Het team van de BZW: regelmatig wordt je situatie besproken op het team, zodat je begeleider ondersteuning krijgt en jij verder geholpen kan worden door een collega bij afwezigheid van jouw begeleider door bv. verlof, vakantie,…

Wanneer stopt de begeleiding?
- Bij ernstige misdrijven, druggebruik, … hebben wij meldingsplicht aan je consulent. Dan bekijken we hoe het verder moet. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan de politie.
- Om de 6 maanden bekijken we of een voortzetting van BZW-begeleiding wenselijk is. Als al je doelen bereikt zijn en als je zelfstandig verder kan, stopt de begeleiding. Een begeleiding kan zowel kortdurend als langdurend zijn.
- Vanaf 18 jaar mag je de begeleiding op elk moment stopzetten.
- Op 21 jaar stopt de begeleiding sowieso.

Veelgestelde vragen 

Hoe vind ik een woning?
Onze dienst heeft geen woningen ter beschikking. Het is de bedoeling dat je zelf je eigen woning vindt, maar we helpen bij de zoektocht. Vanaf de opstart van de BZW is er een termijn van 3 maanden waarbinnen een woonst gevonden moet worden.
Het is belangrijk om de huurprijs zo laag mogelijk te houden, dan heb je meer geld om van te leven.

Hoe kan ik dit allemaal betalen?
Bij het zelfstandig wonen komen veel kosten kijken: huur van woonst, elektriciteit, schoolgeld, geld voor voeding, … We bekijken hieronder hoe je dit kan financieren.
→ Je bent jonger dan 18
Als je jonger bent dan 18 jaar, krijg je een verblijfsvergoeding. Dit krijg je van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is ongeveer 23 euro per dag.
→ Vanaf 18
Wanneer je 18 wordt en zelf geen inkomen hebt, dien je een leefloon aan te vragen bij het OCMW. Ook hier is het bedrag ongeveer 23 euro per dag. Het OCMW maakt een contract met je op, en ook na het stoppen met BZW kan dit contract verder lopen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, en je aan de afspraken houden.
Als je geen leefloon toegekend krijgt of als het leefloon wordt stopgezet kijk je samen met de begeleiding hoe je dit kan oplossen.
→ Je hebt werk
Als je nog studeert, kan je geld bijverdienen door in de weekends en tijdens de schoolvakanties te werken als jobstudent. De invloed hiervan op je leefloon of verblijfsvergoeding wordt besproken met je assistente van het OCMW of je begeleidster.
Als je vast werk hebt en genoeg verdient, krijg je geen leefloon meer van het OCMW. Als je niet genoeg verdient, krijg je een aanvullend inkomen van het OCMW onder bepaalde voorwaarden.
→ Andere
- Studiebeurs
- Huursubsidie
- …

Moet ik een startbudget hebben?
Indien je start met BZW dien je een startbudget te hebben om volgende kosten te dekken:
- eerste maand huur
- huurwaarborg
- leefgeld voor de eerste maand
Dit kan je op verschillende manieren bekomen:
→ Je bent al bij maatregel geplaatst door CBJ/JRB vb. leefgroep, pleeggezin, …
Meestal wordt een gedeelte van de kinderbijslag gespaard als je op jongere leeftijd bij maatregel geplaatst bent. Dit zal vrijkomen wanneer je de leeftijd van 18 jaar bereikt. Als je nog geen 18 bent, kan je aanvragen om dit bedrag eerder te laten vrijkomen. Belangrijk is om dit bedrag te gebruiken voor de opstart. OCMW’s onderzoeken vaak of je dit geld nuttig besteed hebt.
→ Je bent nog niet bij maatregel geplaatst door CBJ/JRB
Samen met jou zoeken we naar mogelijke financiële hulpbronnen:
- OCMW
- Ouders
- Geld dat je zelf hebt gespaard door werk
- Netwerk

Welke financiële gevolgen heeft BZW voor mijn ouders?
Wanneer je start met BZW heeft dit voor je ouders mogelijke consequenties voor:
- het bedrag van de kinderbijslag (indien meerdere kinderen);
- de huur van de ouder(s), indien gehuurd bij een sociaal huurkantoor;
- een uitkering van de mutualiteit, Vlaams Fonds, …;
- de aansprakelijkheid voor jou. Dezelfde wetgeving blijft van toepassing als voor een jongere die thuis woont.

Hoe zit het met het domicilieadres?
In de meeste omstandigheden zal je domicilieadres veranderen en overgaan naar het adres waar je gaat wonen. Per gemeente zijn hier afspraken rond.

Mag ik samenwonen met iemand tijdens de BZW?
Je mag tijdens je BZW samenwonen met iemand. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar dien je hiervoor toestemming te vragen aan je consulent. De financiële gevolgen van samenwonen worden met je overlopen tijdens de begeleiding.

Hoe kan je ons bereiken? 

Beide diensten hebben permanentie op weekdagen van 9.00u tot 13.00u (uitgezonderd feestdagen). Daarbuiten kan je altijd een boodschap op het antwoordapparaat achterlaten.

BZW de Kering Hasselt
Tel: 011 85 90 52.
Email: dekering.bzw@deoever.be

BZW de Dijk Houthalen
Tel: 011 89 20 20
Email: de.dijk@deoever.be

37851773