Een extra duwtje in de rug! 

Studiekeuze is niet afhankelijk van financiële beperkingen...

Iedereen heeft recht op gepaste gezondsheidszorgen...

Vakantie is een recht voor iedereen...

Mobiliteit is een basisrecht...

Iedere dag stellen wij vast dat dergelijke basisrechten voor onze jongeren geen evidentie zijn. Een rijbewijs halen? Een gezinsvakantie? Een opleiding als verpleegkundige of kok? Orthodontie?

Onze basisfinanciering laat ons toe te voorzien in begeleiding en in de belangrijkste levensbehoeften voor onze jongeren. Voor het extra duwtje in de rug dat sommigen nodig hebben om er weer bij te horen, om uitzicht te hebben op volwaardige maatschappelijke participatie rekenen we op onze sponsors en schenkers.