home
HOME  » ONS STEUNEN  » Lopende initiatieven  » Studiefonds voor jongeren

Regelmatig kunnen onze jongeren omwille van financiële beperkingen niet de studie volgen die ze graag zouden willen volgen.

We begeleiden onze jongeren actief bij het kiezen van een passende studie en zijn ervan overtuigd dat een motiverende studie niet alleen hun slaagkansen, maar ook hun kansen om later de job van hun leven te vinden aanzienlijk verbetert.

We stellen echter vast dat praktische en financiële bezwaren vaak een goede studiekeuze in de weg staan.

Met ons studiefonds willen we gemotiveerde jongeren de kans geven om die studie te kiezen. Om te genieten van een tussenkomst bewijst de jongere zijn motivatie. Tussenkomst van het fonds is afhankelijk van de effectieve studieresultaten.

U kunt dit initiatief steunen op de rekening 777-5973507-32 met vermelding "studiefonds".

37851773