home
HOME  » ONS STEUNEN  » Lopende initiatieven  » Vrije particuliere giften

GIFTEN IN GELD:

U kunt De Oever steunen met een overschrijving op de rekening van
De Oever: 777-5973507-32.

Enkele voorbeelden van wat De Oever doet met uw gift:

  • aankoop van begeleidingsmaterialen zoals boeken, spelmateriaal
  • inrichting van de verblijfsruimten van de kinderen en jongeren
  • vakantie- en ontspanningsaanbod realiseren voor de kinderen en jongeren die verblijven in de leefgroepen

Elke persoon die een gift van ten minste 40,00 euro overmaakt, krijgt het jaar nadien automatisch een fiscaal attest toegestuurd. Zo kan u tot de helft van uw gift terugkrijgen via uw belastingaangifte.

MATERIELE GIFTEN:

Wij ontvangen soms ook kleding, speelgoed, sportmaterialen... Deze moeten steeds in goede of nieuwstaat zijn. We ontvangen deze giften enkel na overleg met onze teams. 

37851773