home
HOME  » ONS STEUNEN  » Lopende initiatieven  » Steunen als bedrijf

Sponsoring

U kan als bedrijf of organisatie een of meerdere van onze lopende projecten financieel ondersteunen. Wij hanteren geen vaste steunbedragen. U beslist welk bedrag u investeert in onze werking. In onderling overleg maken we afspraken over de besteding van uw gift en de eventueel gewenste return.

Ook materiële giften en te leveren diensten zijn bespreekbaar.

Meer info

Brigitte Vandenhoudt, stafmedewerker communicatie/fondsenwerving
tel. 011 85 90 40

 

37851773